Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Vacancy – Nutsman

DIREKTORAAT ELEKTRO- MEGANIESE DIENSTE

Afdeling Elektrisiteit Meganiese Werkswinkel

Posvereistes:

Graad 8

Rekenaargeletterdheid

5 jaar ondervinding hê van die instandhouding van voertuie, grassnyers, kantslanners, sae en grassny toerusting.

Kode EB Bestuurderslisensie

 

Sleutelprestasieareas:

Vervanging, diens en herstel van grassny toerusting.

Pomp van papwiele en administrasie van bande.

Word verwag dat persoon na-ure en naweke moet werk

 

Salarisskaal:

R 115 380  – R 127 428  per jaar. Byvoordele soos van toepassing op ‘n Kategorie B Plaaslike Owerheid

 

Sluitingsdatum:

13 April 2017  om 12h00

Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies moet alle aansoeke vergesel.

Die voorgeskrewe aansoekvorms is verkrygbaar by die Munisipale Kantore, Upington.

Of:  Volledige curriculum vitae’s kan gerig word aan: 

Die Hoof Menslike Hulpbronne

Munisipaliteit Dawid Kruiper, Privaatsak X6003,  UPINGTON, 8800

 

Faks: (054) 338 7350

Navrae rakende alle bogenoemde poste kan aan Leonard Zaula by telefoon: (054) 338 7038 gerig word.

Indien aansoekers nie binne ses weke vanaf die sluitingsdatum vir ‘n onderhoud genooi is nie, kan aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs