Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

KENNISGEWING VAN KRAGONDERBREKING

Mr Elias Ntoba: Municipal Manager

Weens noodsaaklike herstelwerk wat verrig moet word deur ESKOM, sal die Westelike gedeeltes van Dawid Kruiper Munisipaliteit, op Saterdag 16 September 2017 vanaf, 06h00 tot 18h00 `n kragonderbreking ervaar.

Die gebiede wat geraak sal word is beide Industriƫle gebiede, Industria en Updustria. Sesbrugge/Kalksloot, Klippunt, Koppies-Eiland, Kameelmond en alle woongebiede Wes van ZF Mgcawustraat soos Rosedale, Morning Glory, Bellvue, Rainbow, Progress, Uitbreiding 12, Lemoendraai, en Paballello.

Alle kragpunte moet ten alle tye as stroomdraend beskou word.

Kliƫnte word bedank vir hul samewerking en geduld en word om verskoning gevra vir die ongerief.

Vir alle navrae kan u 054 338 7143 skakel.

Uitgereik deur: Elektro-Meganiese Dienste: Munisipaliteit Dawid Kruiper.

E NTOBA, MUNISIPALE BESTUURDER

Read more…

Entry Forms for The AMAZING LEISURE RACE & POTJIEKOS Competitions

Publication1

Here is the Entry Forms for the The Amazing Leisure Race & Potjiekos Competitions.
(Click on Hyperlinks to Download Forms)

Read more…

DKM – MAYOR ATTENDS TO THE NEEDY

IMG_0842

The Executive Mayor of the Dawid Kruiper municipality had a hectic schedule during the Mandela month. Me Limakatso Koloi assisted in donating blankets, visited orphanages, repaired and rebuilded homes and gave out food parcels to the aged and the needy.

Me Koloi travelled the length and breath of the ZF Mgcawu districe and attended to the needy. She will continue to to this for the rest of the year. The Executive Mayor is of the opinion that ‘everyday is Mandela day’ and she will continue to do good.

caption- The Executive Mayor of the D.K.M municipality, Me Limakatso Koloi (middle back row) is flanked by the MEC for Social Development in the Northern Cape,Mr Gift Van Staden and the Executive Mayor of ZF Mgcawu, Mr Abraham Vosloo while they are handing out blankets to elderly citizens.

Read more…

VOORGESTELDE VERVREEMDING VAN INFORMELE ERWE – KENNISGEWING (K 49/2017)

Mr Elias Ntoba: Municipal Manager

Kennis geskied hiermee dat die Raad van voornemens is om informele erwe te Rosedale, Paballelo, Dakotaweg by wyse van privaatonderhandelinge, aan aansoekers,/okkupeerders alreeds deur die Raad goedgekeur, te vervreem:

Volledige besonderhede ten opsigte van die ten opsigte van die erwe is verkrygbaar op die munisipale webtuiste by dkm.gov.za of van die volgende amptenare, Mnr Ayanda Biyo by (054) 338 7116 gedurende normale kantoorure (07:30 – 12:30 en 13:30 16:30) Maandae tot Vrydae). Besware, indien enige, teen die Raad se voorneme, kan skriftelik ingedien word by die kantoor van die Munisipale Bestuurder voor of op Vrydag, 15 September 2017 teen 16:30.

E NTOBA,
MUNISIPALE BESTUURDER,
Burgersentrum, Markstraat,
Privaatsak X 6003, UPINGTON, 8800.

HADEDA EN GEMSBOK, 25 Augustus 2017Read more…

NEW MUNICIPAL MANAGER AT THE DAWID KRUIPER MUNICIPALITY

Mr Elias Ntoba: Municipal Manager

Mr Elias Ntoba was appointed on the 1st of July 2017 at the Dawid Kruiper municipality as the Municipal Manager. The Dawid Kruiper municipality is in the Z.F Mgcawu district. The capital of the town is Upington.

Mr Ntoba matriculated at the Carlton Van Heerden high school in Upington..

After matriculation Mr Ntoba completed a Higher Diploma in Education at the University of the Western Cape. He also completed a B.Proc degree and a Masters Degree in law through the University of South Africa.

He also completed a certificate in municipal management and a certificate in municipal finance.

Mr Ntoba was previously employed by the //Khara Hais municipality as the Municipal Manager. The name of the municipality was recently changed to the Dawid Kruiper municipality. He also worked for a law firm by the name of Mjila and Partners and lectured at the Vaal University of Technology.

Mr Ntoba was as the employed as the Municipal Manager of the Z.F Mgcawu District municipality before he was appointed at the Dawid Kruiper municipality. The council wish him well in his appointment.Read more…

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs